Filocalia de argint: Sf. Vasile de la Poiana Mărului

Să rememorăm o clipă epoca de argint a isihasmului, amintind roada minunată a Duhului care a fost Vasile (Vasilij) de la Poiana Mărului (1692-1767). Cuvintele sfântului său ucenic, Paisie Velicikovski, lasă puţin loc adaosului: „Acest bărbat plăcut lui Dumnezeu era în vremea aceea neîntrecut şi fără egal între toţi în înţelegerea dumnezeieştilor Scripturi, a învăţăturilor de-Dumnezeu-purtătorilor Părinţi, în judecata […]