De la actor, la „făptură nouă”

Puteţi afla aici, spre real folos, schiţa unui destin ceva mai aparte: de la actor, la monah. În România.

Anunțuri

Pedeapsă pentru… creştinism? (continuare neaşteptată)

Ei, când să zici că mai negru de-atât nu se poate… iată ca măicuţele îi pun arbitrului Tudor un nod în gât: căci nu a dormit la mănăstire, bietul, ci numai s-a folosit de numele mănăstirii!

Se pare că dl Tudor şi dl Constantin au facut un mic aranjament pe seama mănăstirii… Tudor se preface miel iar şeful se preface zbir… căci, nu-i aşa, creştinii sunt niste idioţi (iar călugării trăiesc oricum ca şi cum au murit), să ne folosim de ei ca de ultimii oameni!

http://www.onlinesport.ro/stiri/fotbal/fotbal-intern/liga-1/46700/maicutele-neaga-tudor-nu-a-dormit-la-manastire.htm

Filocalia de argint: Sf. Vasile de la Poiana Mărului

manastire poianaSă rememorăm o clipă epoca de argint a isihasmului, amintind roada minunată a Duhului care a fost Vasile (Vasilij) de la Poiana Mărului (1692-1767). Cuvintele sfântului său ucenic, Paisie Velicikovski, lasă puţin loc adaosului:

„Acest bărbat plăcut lui Dumnezeu era în vremea aceea neîntrecut şi fără egal între toţi în înţelegerea dumnezeieştilor Scripturi, a învăţăturilor de-Dumnezeu-purtătorilor Părinţi, în judecata duhovnicească şi în ştiinţa atotdesăvârşită a sfintelor canoane ale sfintei Biserici şi în înţelegerea dreptelor tâlcuiri ale lui Zonaras şi Teodor Balsamon şi ale altora. Vestea despre învăţătura lui şi despre povăţuirile lui plăcute lui Dumnezeu pe calea mântuirii se dusese pretutindeni.

„Când l-am văzut, L-am proslăvit pe Dumnezeu din tot sufletul meu că m-a învrednicit pe mine nevrednicul să văd un bărbat aşa de sfânt.”

Am alcătuit mai jos o mică bibliografie secundară despre acest personaj strălucitor, prea puţin, însă şi vai, pus în lumină azi. Orice adăugire valoroasă la această listă – din partea voastră – este binevenită.

1. I. Bălan, Vetre de sihăstrie românească, Bucureşti, 1982

2. I. Bălan, Pateric românesc.

3. S. Četverikov, Moldavskij starets Paisij Velickovskij, ego žisn, učenie i vlijanie na pravoslavnoe monašestvo, [Petseri, 1938], Paris, 1976 (ed. româneşti: Bucureşti 1933, 1943; ed. engleză: Belmont, Mass., 1980; ed. franceză: Abbaye de Bellefontaine, 1997)

4. G. Cocora, H. Constantinescu, „Poiana Mărului” in Glasul Bisericii, t. 23 (1964): 466-500

5. G. Cocora, „Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului” in Sfinţi români şi apăratori ai legii strămoşeşti, Bucureşti, 1987, p. 422-31

6. P. Mihail, „Schitul Poiana Mărului, un centru ortodox cărturăresc”, Spiritualitate şi istorie la întorsura Carpaţilor, t. 1, Buzău, 1983, p. 355-84

7. D. Raccanello, La preghiera di Gesù negli scritti di Basilio di Poiana Mărului, Alessandria, 1986 (ed. românească: Sibiu, 1996)

8. D. Raccanello, „La figure di Basile de Poiana Mărului: et son enseignement sur la Prière de Jésus”, Irenikon, t. 61 (1988): 41-66

9. D. Raccanello, „Vasilij de Poiana Marului” in Dictionnaire de spiritualité, t. 16 (1995), col. 292-298

10. D. Stăniloae, „Isihaştii sau sihaştrii şi rugăciunea lui Iisus în tradiţia ortodoxiei româneşti”, Filocalia, t. 8, Bucureşti, 1979, p. 555-87