Fotie în limba română, recenzie de O. Sferlea

Inițial publicat pe Bifolium:
RECENZIE | Fotie al Constantinopolului. Mistagogia Duhului Sfânt și Exegeze la Evanghelii. Traducere de Oana Coman, studiu introductiv și tabel cronologic de Ionuț-Alexandru Tudorie, note explicative de Oana Coman, Ionuț-Alexandru Tudorie și Adrian Muraru, ediție îngrijită de Adrian Muraru. Tradiția creștină 15; Polirom: Iași, 2013.[1] În cultura teologică românească, Sfântul…

Obiecție la o recenzie a volumului Filostorgiu, „Istoria bisericească”

http://bifolium.wordpress.com/2014/07/04/filostorgiu/comment-page-1/#comment-17 [Filostorgiu. Note în marginea ediției în limba română – Daniela Dumbravă] Aducem recenzentei mulțumirile noastre pentru că s-a aplecat asupra acestui proiect. Cu toate acestea, cititorul merită, cred, să cunoască obiecția amabilă, dar fermă a autorului studiului introductiv și notelor la afirmația că acestea ar fi „în mod vizibil dependente” de ediția în lb. engleză […]

De ce ar ține Dumnezeu cu Steaua?

Cei care urmăresc evenimentele sportive îi văd deseori pe jucători sau atleți făcându-și semnul crucii înaintea începerii unei competiții, înaintea încercării de a realiza ceva deosebit în cadrul evenimentului, sau după ce l-au realizat. Vom nota de la început că a te ruga la Dumnezeu pentru păstrarea sănătății este firesc. Dacă gestul este însoțit doar […]

Biblioteca esenţială (IV): 20 de cărţi filozofice

Între lecturile creștinului cultivat se vor regăsi și cărți cu alură filozofică, fie sub o formă academică (de școală), fie sub una mai accesibilă, adică în registrul unei „gândiri” de factură filozofică, materializată în eseu sau apoftegmă. Această „categorie” de lectură este preferată de unii creștini dar este, în același timp, ignorată, ori chiar disprețuită, […]

Biblioteca esenţială (III): 20 de cărţi duhovnicești

  Continuăm recomandările bibliografice cu o listă cuprinzând o selecție de lucrări folositoare de suflet. Raftul 1 conține lucrări ale părinților vechi, precum Sf. Ioan Scărarul, sau isihaşti, precum Simeon Noul Teolog sau Grigorie Palamas, tratând, îndeosebi, unirea cu Dumnezeu în rugăciune. Raftul 2 conţine o selecţie din titlurile care cuprind cuvintele, sau tratează viaţa, […]