Noi periodice în perimetrul studiului Antichităţii clasice şi târzii (I)

Palamedes. A Journal of Ancient History  (Warsaw University Press, 2006-), ISSN 1896-8244 Classica et Christiana (Editura Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, 2006-), ISSN: 1842-3043 Studiul antichității greco-romane nu duce nicidecum lipsa periodicelor internaționale și naționale (inclusiv românești) care să descrie dinamica aşteptată a acestui onorabil domeniu științific. Unele dintre acestea sunt chiar atât de […]

Tradizione biblica romena: Atti, Venezia, 2010

Comunicările conferinței internaționale „La tradizione biblica romena nel contesto europeo” (Veneţia, 22-23 aprilie 2010) sunt editate ca număr tematic în Quaderni della Casa Romena di Venezia (VII, 2010), sub coord. Eugen Munteanu, Ana-Maria Gînsac, Corina Gabriela Bădeliță și Monica Joița. Lucrări interesante: de la cele introductive sau generale cu referire la traducerile biblice în lb. […]

Antichitatea creştină de la A la Z

Antichitatea creştină de la A la Z Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane, coordonat de Angelo di Berardino (ediţia a II-a adusă la zi şi adăugită), Genova-Milano, Marietti vol. 1 (A-E), 2006; vol. 2 (F-O), 2007; vol. 3 (P-Z), 2008 De aproape trei decenii, studioşii creştinismului vechi ţin pe masa de lucru un ghid […]

Fitzmyer’s ACTS OF THE APOSTLES

The Acts of the Apostles (Anchor Bible Commentaries) by Joseph A. Fitzmyer (Paperback – 4 Dec 2007 Fitzmyer’s is one of the best commentaries on Acts. It is learned and covers each and every aspect one could think of, and more. Scholarly, exegetical. It doesn’t converse much with patristic authors, e.g. Chrysostom; one might have expected a bit […]

Origen, ‘Omilii’; A. Muraru, ‘Libertate şi liber arbitru la Origen’ (book review / recenzie)

A review of several titles by, and on, Origen that have been published in Romania. // O recenzie a unor volume de şi despre Origen apărute recent în România. Origen, Omilii, comentarii şi adnotări la Geneză [Homilies, Commentaries and Annotations on Genesis]; Omilii şi adnotări la Exod [Homilies and Annotations on Exodus]; Omilii şi adnotări la […]